• La primera visita
  • La segunda visita
  • La intervención
  • Post-operatorio

Aquesta guia d’augment de pit pretén fer arribar a les pacients interessades en aquesta intervenció, quins són tots els passos que a la consulta del Dr Junco se segueixen des que es va a la primera visita informativa fins que un cop realitzada la intervenció es continua el curs postoperatori.

1. La primera visita

A la primera visita és d’especial importància aconseguir una bona entesa amb el cirurgià, és a dir, transmetre clarament les nostres expectatives pel que fa al resultat que volem aconseguir perquè després de l’anàlisi del nostre pit en particular arribem a consensuar quin és el millor implant i quina és la millor tècnica que en el nostre cas s’ha de dur a terme per obtenir plena satisfacció.
Cal tenir en compte que depenent , en primer lloc , del cos i del tipus de pit que tinguem, i, en segon lloc, del tipus de resultat que desitgem aconseguir, la tècnica a realitzar i el tipus d’implant serà un o altre.
Avui en dia amb l’àmplia gamma d’implants que disposem, rodons i anatòmics, més amples o més estrets, més o menys projectats, podem aconseguir tot tipus de resultats adaptant-nos al cos i pit que tingui cada persona ia les seves expectatives.
Podem aconseguir pits naturals virginals o juvenils, pits naturals madurs o en forma de gota i pits exuberants o més imponents. És a dir, la cirurgia d’augment de pit avui en dia pot qualificar-se de cirurgia a la carta.


2. Generant l'historial clínic

La història clínica és una part important del procés, és on el cirurgià anotarà una sèrie d’informació rellevant com:
– Ocupació laboral , sobretot si requereix molta activitat física.
– Consum de tabac i altres drogues.
– Embarassos i lactància.
– Canvis de pes (fins a la data i pendents).
– Al·lèrgies a medicaments conegudes.
– Antecedents mèdics personals i medicació habitual.
– Antecedents mèdics familiars.
– Pràctica habitual d’esport.


3. Exploració i presa de mesures de les mames


Després de la recollida d’informació, es procedirà a l’exploració i presa de mesures de les mames.
En aquest moment és important valorar els següents aspectes:
– Forma d’ambdues mames.
Hem d’analitzar la forma del pit i apreciar si hi ha signes d’un desenvolupament alterat, és a dir, si les mames tenen una forma normal o per contra es tracta d’unes mames tuberoses o TUBULARS.
En aquest cas, explicarem a la pacient les característiques particulars i farem o diagnòstic precís del tipus de malformació.
Moltes vegades les pacients ja l’han referit perquè coneixen el tema però en altres cal entretenir a informar bé i advertir la importància d’un correcte tractament al mateix temps que es realitza l’augment ja que en cas contrari , es magnificaría el defecte.
– Diàmetre de les arèoles.
– Diferències entre ambdues mames.
– Separació existent.
– Base de les dues mames.
– Altura al tòrax del naixement d’ambdues mames.
A continuació el doctor li explicarà quin tipus d’implant, el volum necessari i el pla on aquest seria convenient situar.

4. Sistema de simulació NatrelleTM


Per aconseguir que la pacient pugui fer-se una idea de com quedarà el volum i forma del seu pit després de la intervenció, avui dia disposem del sistema de simulació NatrelleTM, sistema que compta amb diferent simuladors de silicona externs de diferents formes i estils juntament amb uns sostenidors i tops de diferents talles, personalitzant l’implant que cada dona necessita per obtenir el resultat desitjat.

5. Galeria fotogràfica


Hi ha la possibilitat, gràcies a l’àmplia galeria fotogràfica que disposem amb nombrosos casos i exemples de cirurgies d’augment de pit, de poder visualitzar com podria ser el resultat que obtindrem. Sempre tenint en compte que cada dona té un cos diferent i que cadascuna té un desig concret pel que fa al resultat a aconseguir.

6. Atenció personalitzada

El doctor relatarà la pacient possibles efectes secundaris i riscos de la intervenció i resoldrà possibles dubtes que puguin sorgir.
La pacient serà atesa per la persona responsable de l’atenció al pacient qui acabarà la 1a visita aportant la següent informació:
– Consentiment informat de la cirurgia d’augment de pit.
– Informació sobre els implants i garantia dels mateixos.
– Informació sobre l’anestèsia general.
– Petició per a realitzar les proves pre-operatòries
– Pressupost tancat de tota la intervenció.
En cas que tinguem clar realitzar intervenció podrem en aquest moment reservar dia i hora d’intervenció. En cas contrari, més endavant una vegada meditada la decisió podrem telefònicament o via email reservar cita operatòria.
Habitualment, serà necessari disposar d’uns 15 dies de marge per poder efectuar estudi pre-operatori.


7. Estudi pre-operatori

Les proves necessàries per a valorar estat abans d’una intervenció d’augment de pit són les següents:
1. Anàlisi de sang (amb proves de coagulació).
2. electrocardiograma
3. Radiografia de pulmons
4. Mamografia.


8. La 2a visita

En cas que pacient tingui dubtes i vulgui resoldre directament amb el doctor, podrà visitar-novament. És d’especial interès per a tots dos que la pacient tingui molt clar tot el que fa a la cirurgia i sobre el resultat que es va a obtenir.
A més, podrà de nou si ho desitja utilitzar el sistema de simulació NatrelleTM per tenir una visió aproximada del resultat que va a obtenir després de la cirurgia.
En cas que ja estigui programada la cirurgia, la pacient haurà de lliurar els Consentiments Informats tant de la cirurgia com de l’anestèsia, degudament signats, i se li prepararà tota la documentació que ha de portar i lliurar el dia de la cirurgia. Així mateix es donaran una sèrie d’instruccions per a la preparació de la cirurgia i es lliurarà el sostenidor que el doctor li col·locarà en el post-operatori.


9. Visita pre-anestàsica


En casos concrets, caldrà una visita pre-anestèsica en què un anestesista de l’equip d’anestèsia de l’Hospital Cima, valorarà les proves pre-operatòries i l’estat previ de la pacient.

10. El dia de la intervenció

S’arribarà a la clínica entre 1-1,5 hores abans de la intervenció. Es lliurarà documentació i es procedirà a l’ingrés de la pacient acompanyant a la seva habitació.
Se li prenen constants i es prepara per baixar a quiròfan.
Un cop a àrea quirúrgica, el doctor saludarà pacient i és el moment en què es prenen imatges fotogràfiques i es realitza el marcatge que doctor necessita per dur a terme intervenció. És aquest moment en el qual pacient pot aprofitar per donar últimes indicacions sobre el resultat desitjat, encara que s’aconsella que ja s’hagi consensuat dies previs.
A continuació es col·loca una via a la pacient i se li comença a administrar mediacación pre-anestèsica que l’relaxarà abans d’entrar a quiròfan.
Després de la intervenció, es col · locarà embenat que juntament amb els drenatges contribuiran al correcte postoperatori immediat. Un cop transcorren uns minuts en reanimació on acabarà de despertar la pacient es pujarà a planta.
Durant tot el postoperatori en clínica la pacient serà controlada per l’equip d’infermeria i li serà administrada la medicació pertinent per evitar dolor i molèsties pròpies de la intervenció realitzada. Ja aquesta mateixa tarda / nit s’ajudarà pacient a començar a mobilitzar-se.


11. El dia després

L’endemà, abans de les 12.00h serà visitada pel doctor i si ho considera oportú li retirarà l’embenat juntament amb els drenatges.
En aquest moment el pit es veurà ja inflamat pel que no és el moment de valorar el resultat real de la cirurgia.
Es col·locarà el sostenidor i se li explicaran les instruccions a seguir en els pròxims dies.


12. El dia a dia

A partir del dia següent cada dia ha d’aplicar iode sobre de les tiretes que cobreixen la cicatriu i en els cortecitos de la pell per on sortia el drenatge.
Transcorregudes 72 hores (3 dies) després de la intervenció:
– Podrà dutxar-se amb cura.
– En cas que ho necessiti, podrà realitzar viatge amb avió sempre que sigui trajecte curt (<2 hores).
Durant les 2 primeres setmanes després de l’operació, el pit hi haurà moments que estigui bastant inflamat. Per ajudar a baixar aquesta inflamació i les molèsties consegüents serà important:
– Portar el sostenidor 24 hores del dia (matí i nit).
– Aplicar fred local sobre del sostenidor diverses vegades al dia , durant 5-10 minuts.
– Evitar moviments bruscos i carregar pes.
A la setmana:
– Haurà d’acudir a la consulta per revisió amb el doctor.
– En aquest moment si ho considera oportú retirarà els punts de sutura, que simplement consisteix a tallar els extrems dels fils que travessen cicatriu d’un extrem a un altre. En cas contrari , es la citarà a la setmana següent.
– Després de retirar punts, s’aconsellarà l’aplicació d’oli de Rosa Mosqueta per afavorir la millor cicatrització.
– Podrà incorporar al seu treball sempre que no requereixi d’esforç físic.


13. Després de la tercera setmana

A partir de la 3a setmana:
– Ja pot realitzar més moviments amb els braços i carregar una mica de pes, evitant els grans esforços fins 1-1,5 mesos.
– Ja pot conduir, amb cura.
– Ja podria exposar-se al sol, però durant pocs minuts.
– Ja podrà dormir sense sostenidor i de costat, llevat que porti pròtesis anatòmiques o en cas que es prolongui la inflamació, havent d’esperar fins 1-1,5 mesos.


14. Les següents setmanes

Al mes, mes i mig serà visitada novament per seguir control post-cirurgia.
– Podrà començar a utilitzar si ho desitja sostenidors amb anelles.
– Ja podrà exposar-se al sol durant més temps. En cas que la cicatrització sigui correcta, ja podrà bronzejar-se per aconseguir una major pigmentació de la mateixa i així passar més desapercebuda.
– Ja podrà realitzar viatges amb avió de llarga distància.
– En cas d’existir inflamació residual, s’aconsellarà realitzar unes sessions amb Indiba Deep acarament ( radiofreqüència mèdica) que contribuiran a accelerar la reabsorció.
– En cas que la cicatriu estigui més vermella del normal o comenci a engrossir (cicatriu hipertròfica), indicarem la utilització d’uns apòsits de silicona.
– Podrà iniciar grans esforços , sempre de manera gradual i progressiva.
– En cas de tenir una feina que requereixi molt d’esforç podrà reincorporar-se.
– Podrà començar a anar al gimnàs. Aconsellem no realitzar exercicis que comprometin els músculs pectorals almenys fins als 6 mesos després de la intervenció.
Es realitzarà visita de control als 3-4 mesos on es valorarà:
– Evolució de les dues mames, prestant especial atenció a possibles enduriments d’una o ambdues mames que podrien advertir formació de més cicatriu del normal al voltant dels implants i podria donar lloc a contractura o encapsulament. En aquest cas, indicarem radiofreqüència mèdica i prescriurem una medicació, que en la majoria de casos reverteix el procés.
– Estat de les cicatrius.


15. Als 6 o 8 mesos


Als 6-8 mesos es realitzarà visita de control novament, a partir d’aquest moment ja podrà realitzar exercicis físics d’intensitat amb els músculs pectorals i començar si ho desitja, a dormir cap per avall.

16. L'Alta

A l’any post-cirurgia es realitzarà la visita per donar l’alta de l’operació, en què es valorarà l’estat global de les dues mames.
– En cas de cicatrius inestètiques es podrà plantejar el retoc de les mateixes o el camuflatge amb micropigmentació.
– Es realitzaran fotos de «després».
A partir de llavors podrà realitzar els seus controls habituals amb el seu ginecòleg.


17. Als 10 anys de la intervenció

Al principi, usant pròtesis mamàries d’alta gamma, a partir dels 10 anys d’implantades s’han de realitzar controls ecogràfics periòdics per comprovar l’estat de les mateixes. Només en el cas d’apreciar desgast es pot plantejar o no canviar-les. Si esses desgast no és detectat per l’organisme, la pròtesi pot romandre al llarg dels anys i no ser necessari el seu recanvi. Per contra, en el cas que el cos ho detecti, la començarà a encapsular i això provocarà dolor per contractura, que farà obligat el recanvi.
Cal precisar que si es decideix canviar l’implant quan es descobreix que està desgastat però sense presència de contractura, és a dir, sense que l’organisme ho hagi detectat, la cirurgia és molt més senzilla i es realitza de forma ambulatòria, sense necessitar en la major part dels casos drenatges, ni embenat especial ni temps de recuperació excessiu. I per descomptat, el cost és molt inferior.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!